10:23   شعر

اي وطن اي مادر تاريخ ساز
اي مرا بر خاک تو روي نياز

اي کوير تو بهشت جان من
عشق جاويدان من ايران من

اي ز تو هستي گرفته ريشه ام
نيست جز انديشه ات انديشه ام

آرشي داري به تير انداختن
دست بهرامي به شير انداختن

کاوه آهنگري ضحاک کش
پتک دشمن افکني ناپاک کش

رخشي و رستم بر او پا در رکاب
تا نبيند دشمنت هرگز به خواب

مرزداران دليرت جان به کف
سرفرازن سپاهت صف به صف

خون به دل کردند دشت ونهر را
بازگرداندند خرمشهر را

اي وطن اي مادر ايران من
مادر اجداد و فرزندان من

خانه من بانه من توس من
هر وجب از خاک تو ناموس من

اي دريغ از تو که ويران بينمت
بيشه را خالي ز شيران بينمت

خاک تو گر نيست جان من مباد
زنده در اين بوم و بر يک تن مباد

وطن يعني همه آب و همه خاک
وطن يعني همه عشق و همه پاک

به گاه شير خواري گاهواره
به دور درد پيري عين چاره

وطن يعني پدر مادر نياکان
به خون و خاک بستن عهد و پيمان

وطن يعني هويت اصل ريشه
سر آغاز و سر انجام و هميشه

ستيغ و صخره و دريا و هامون
ارس زاينده رود اروند کارون

وطن يعني سراي ترک تا پارس
وطن يعني خليج تا ابد فارس

وطن يعني دو دست از جان کشيدن
به تنگستان و دشتستان رسيدن

زمين شستن ز استبداد و از کين
به خون گرم در گرمابه فين

وطن يعني اذان عشق گفتن
وطن يعني غبار از عشق رفتن

وطن يعني هدف يعني شهامت
وطن يعني شرف يعني شهادت

وطن يعني گذشته حال فردا
تمام سهم يک ملت ز دنيا

وطن يعني چه آباد و چه ويران
وطن يعني همين جا يعني ايران

وطن يعني رهايي ز آتش و خون
خروش کاوه و خشم فريدون

وطن يعني زبان حال سيمرغ
حديث جان زال و بال سيمرغ

سپاه جان به خوزستان کشيدن
شهادت را به جان ارزان خريدن

نماز خون به خونين شهر خواندن
مهاجم را ز خرمشهر راندن

وطن يعني اذان عشق گفتن
وطن يعني غبار از عشق رفتن

وطن يعني هدف يعني شهامت
وطن يعني شرف يعني شهادت

وطن يعني گذشته حال فردا
تمام سهم يک ملت ز دنيا

وطن يعني چه آباد و چه ويران
وطن يعني همين جا يعني ايران

یکشنبه بیست و هفتم اسفند 1391به قلم: علی نجفی ™      
20:52   درس 11:
http://uplod.ir/a98x9c54bj0l/___________________.pdf.htm

جنگ جهانی اول در سال 1297 (1918م) پایان یافت. اندکی بعد بین طرف های درگیر یک قرارداد صلح در کاخ ورسای (در نزدیکی پاریس) به امضا رسید. اما به دلایل زیر صلح موردنظر پایدار نماند:

1- معاهده ی ورسای غرامت ها و محدودیت های سنگینی را بر دولت های شکست خورده به خصوص آلمان تحمیل کرد و این کار خشم آنان را برانگیخت.

2- مرزبندی های جدید پس از جنگ موجب چند پاره شده بعضی کشورها و نارضایتی اقوام و ملت ها گردید. 

شنبه هفتم بهمن 1391به قلم: امیرعلی ™      
15:20   درس هشتم:محمد علی شاه دشمن مشرطه(توضیح)
دوشنبه دوم بهمن 1391به قلم: علی هوشیار ™      
16:25   درس هفت:انقلاب مشروطه چرا و چگونه رخ داد؟ + سوال
پنجشنبه بیست و هشتم دی 1391به قلم: امیرعلی ™      
14:59   تاریخ ایران

تاریخ ایران
تاریخ ایران
دوران باستان
نیا-ایلامی ۳۲۰۰–۲۷۰۰ پ.م.
عیلام ۲۷۰۰–۵۳۹ پ.م.
منائیان ۸۵۰–۶۱۶ پ.م.
شاهنشاهی
ماد ۶۷۸–۵۵۰ پ.م.
  (سکاها ۶۵۲–۶۲۵ پ.م.)
هخامنشیان ۵۵۰–۳۳۰ پ.م.
سلوکیان ۳۱۲–۶۳ پ.م.
اشکانیان ۲۴۷ پ.م.–۲۲۴ پس از میلاد
ساسانیان ۲۲۴–۶۵۱
سده‌های میانه
امویان ۶۶۱–۷۵۰
خلافت عباسیان ۷۵۰–۱۲۵۸
زیاریان
۹۲۸–۱۰۴۳
صفاریان
۸۶۷–۱۰۰۲
آل بویه
۹۳۴–۱۰۵۵
سامانیان
۸۷۵–۹۹۹
غزنویان ۹۶۳–۱۱۸۶
سلجوقیان ۱۰۳۷–۱۱۹۴
خوارزمشاهیان ۱۰۷۷–۱۲۳۱
ایلخانان ۱۲۵۶–۱۳۳۵
چوپانیان
۱۳۳۵–۱۳۵۷
مظفریان
۱۳۳۵–۱۳۹۳
جلایریان
۱۳۳۶–۱۴۳۲
سربداران
۱۳۳۷–۱۳۷۶
تیموریان ۱۳۷۰–۱۴۰۵
قراقویونلو
۱۴۰۶–۱۴۶۸
تیموریان
۱۴۰۵–۱۵۰۷
آق‌قویونلو
۱۴۶۸–۱۵۰۸
معاصر اولیه
صفویان ۱۵۰۱–۱۷۳۶
افشاریان ۱۷۳۶–۱۷۴۷
زندیان
۱۷۶۰–۱۷۹۴
افشاریان
۱۷۴۷–۱۷۹۶
قاجاریان ۱۷۹۶–۱۹۲۵
معاصر
دودمان پهلوی ۱۹۲۵–۱۹۷۹
دولت موقت ایران ۱۹۷۹–۱۹۸۰
جمهوری اسلامی ۱۹۸۰–امروز


جمعه یکم دی 1391به قلم: امیرعلی ™      
17:10   بچه های دیروز
دوشنبه بیست و یکم اسفند 1391به قلم: علی نجفی ™      
17:9   درس دوازدهم(سوالات))
دوشنبه بیست و یکم اسفند 1391به قلم: علی نجفی ™      
16:24   درس دوازدهم(توضیح)
دوشنبه بیست و یکم اسفند 1391به قلم: علی نجفی ™      
20:22   درس دهم: پایان حکومت قاجارها و آغاز حکومت رضاخان
دولت شاهنشاهی ایران
۱۹۲۵–۱۹۷۹
پرچم نشان نظامی
سرود
سرود شاهنشاهی ایران
پایتخت تهران
زبان‌(ها) فارسی
دولت پادشاهی مشروطه تا ۲۰ اوت ۱۹۵۳ میلادی

اقتدار گرایی تا ۱۱ فوریه ۱۹۷۹ میلادی

شاه
 - ۱۹۲۵ - ۱۹۴۱ رضا شاه پهلوی
 - ۱۹۴۱ - ۱۹۷۹ محمد رضا شاه پهلوی
نخست وزیر
 - ۱۹۲۵ - ۱۹۲۶ محمد علی فروغی (نخستین)
 - ۱۹۷۹ شاپور بختیار (واپسین)
تاریخچه
 - آغاز سلسله پهلوی ۱۹۲۵
 - اشغال ایران در جنگ جهانی دوم ۱۹۴۱
 - کودتای ۲۸ مرداد ۱۹۵۳
 - انقلاب ۱۳۵۷ ایران ۱۹۷۹


ادامه مطلب
شنبه هفتم بهمن 1391به قلم: امیرعلی ™      
18:36   پرسش از متن درس 9
یکشنبه بیست و چهارم دی 1391به قلم: افشین دادور ™      
17:31   درس نهم: جنگ جهانی اول و تأثیر آن بر ایران
یکشنبه بیست و چهارم دی 1391به قلم: افشین دادور ™      
23:38   درس 5+سوال

1- آقامحمدخان چگونه هسته اولیه قدرت قاجاریه را پایه ریزی کرد؟

ج: او که تا زمان مرگ کریم خان در شیراز مانده بود پس از شنیدن خبر مرگ خان زند از پایتخت زندیه فرار کرد و به سرعت به استرآباد مرکزایل قاجار رفت.وی دراندک مدتی برادران و مخالفان را مطیع خویش ساخت وهسته اولیه قدرت قاجار را دراسترآباد پایه ریزی کرد.

2- پس از قتل آقامحمدخان چه کسی و چگونه بر تخت نشست؟

ج: پس از انتشار خبر قتل آقامحمدخان و پراکنده شدن سرداران و فرماندهان سپاه فتحعلی خان به کمک و راهنمایی حاج ابراهیم خان کلانتر به سرعت به تهران رفت و درسال 1212 ه.ق به تخت سلطنت نشست.

3- فتحعلی شاه با حاج ابراهیم خان کلانتر چه کرد؟

ج: در سال 1215 ه.ق شاه قاجار به صدراعظم خود، حاج ابراهیم خان کلانتر بدگمان شد و او را کشت.

4- فتحعلی شاه فرمانروایی ...... و....... بود.

ج: بی تدبیر و بی کفایت

5- مفاد پیمان فین کنشتاین چه بود و بین چه کشورهایی بسته شد؟

ج: براساس این پیمان دولت ایران اجازه داد دولت فرانسه هر وقت بخواهد از خاک ایران به سوی هندوستان نیرو بفرستد و فرانسه نیز تعهد کرد که تجهیزات نظامی به ایران بدهد و ایران را درمقابل روسیه یاری کند این معاهده بین ایران و فرانسه بسته شد.

6- انگلیسی ها به چه دلیل خواهان رابطه با ایران بودند؟

ج: 
1.از نفوذ رقیب های خود (فرانسه، روسیه) از راه ایران به هندوستان جلوگیری کنند.

2. مانع حمله احتمالی ایران به هندوستان شوند.

3. بازارهای تجاری ایران را به کنترل خود درآورند.

7- چرا عهدنامه مفصل در عمل نتیجه ای برای ایران نداشت؟

ج: زیرا انگلستان با روسیه به طور پنهانی روابط دوستان برقرار کرده بود و بنابراین از کمک به ایران خودداری کرد.

8- سپاهیان ایران به فرماندهان ...... ولیعهد فتحعلی شاه از مقابله با ارتش روسیه بازماندند و بین دو دولت معاهده .......امضا شد.

ج: عباس میرزا – گلستان

پرسش و جستجوی درس 5:

1- چرا آقامحمدخان پس از مرگ کریم خان به گرگان رفت؟

ج: او تلاش خود را برای رسیدن به سلطنت آغاز کرد و برای این کار پس از فرار از شیراز به سرعت استرآباد مرکز ایل قاجار رفت. وی در اندک مدتی برادران و مخالفان خود را مطیع ساخت و به تدریج دامنه نفوذ خود را توسعه بخشید.

2- حاج ابراهیم کلانتر در زمان زندیه چه شغلی داشت و سرانجام او چه بود؟

ج: صدراعظم لطفعلی خان بود، به دست فتحعلی شاه کشته شد.

3- به نظر شما مهم ترین رویداد تاریخ ایران در دوره ی آقامحمدخان و فتحعلی شاه قاجار کدام رویداد است؟ چرا؟

ج: نفوذ کشورهای استعماری در کشور ما و واگذاری بخش های وسیعی از شمال کشورمان به روس ها.

4- مناطق جدا شده از ایران براساس قراردادهای گلستان و ترکمانچای در کدام کشورهای امروزی قرار دارند؟

ج: باکو و گنجه در آذربایجان و قسمت های دیگری در کشور ارمنستان


ادامه مطلب
سه شنبه پنجم دی 1391به قلم: امیرعلی ™      
15:51   سوالات درس شش
سه شنبه پنجم دی 1391به قلم: امیرعلی ™      
21:45   درس ششم:ایران در زمان محمد شاه و ناصرالدین شاه
چهارشنبه بیست و نهم آذر 1391به قلم: امیرعلی ™      
21:22   سوالات درس سوم:افشاریه و زندیه
سه شنبه هفتم آذر 1391به قلم: علی هوشیار ™      
23:8   نمونه سوالات با جواب هایش درباره با درس چهارم(اروپا در قرون جدید)
پنجشنبه یازدهم آبان 1391به قلم: افشین دادور ™      
22:59   متن درس چهارم (اروپا در قرون جدید)
پنجشنبه یازدهم آبان 1391به قلم: افشین دادور ™      
19:33   درس سوم تاریخ:افشاریه و زندیه{توضیح}
افشاریان (سلسلهٔ افشار)
پادشاهی
۱۱۴۸/۱۷۳۶۱۱۶۳/۱۷۹۶
پرچم نشان نظامی
پهناوری پادشاهی افشاریان
پایتخت مشهد, استرآباد
زبان‌(ها) فارسی
دین اسلام تشیع
ساختار سیاسی پادشاهی
شاه
 - ۱۱۴۸-۱۱۶۰ نادرشاه
عادل‌شاه
ابراهیم‌شاه
شاهرخ‌میرزا
تاریخچه
 - تأسیس ۱۱۴۸/۱۷۳۶
 - انقراض ۱۱۶۳/۱۷۹۶

 


سلسله زندیه

۱۱۶۳/۱۷۵۰۱۲۰۹/۱۷۹۴
پرچم نشان نظامی
پایتخت شیراز، کرمان
زبان‌(ها) فارسی
دولت پادشاهی
شاه
 - ۱۷۵۰-۱۷۷۹ کریم‌خان زند (اولین)
 - ۱۷۸۹-۱۷۹۴ لطفعلی‌خان زند (آخرین)
تاریخچه
 - تأسیس ۱۱۶۳/۱۷۵۰
 - انقراض ۱۲۰۹/۱۷۹۴


ادامه مطلب
سه شنبه نهم آبان 1391به قلم: علی هوشیار ™      
23:24   مطالب جالب از عصر صفوی
دوشنبه یکم آبان 1391به قلم: امیرعلی ™      
22:45   سوالات درس دوم:صفویان2
دوشنبه یکم آبان 1391به قلم: امیرعلی ™      
10:46   درس دوم تاریخ:صفویان2{توضیح}


ادامه مطلب
پنجشنبه بیست و هفتم مهر 1391به قلم: امیرعلی ™      
1:45   درس اول تاریخ{توضیح}

 

سلسلهٔ صفویان ایران
صفویه
پادشاهی
۹۰۷۱۱۳۵
پرچم نشان نظامی
پهناوری پادشاهی صفویان در بازه‌های زمانی گوناگون
ممالک ایران سال ۱۷۲۹ میلادی
پایتخت تبریز
پایتخت تغییر یافته قزوین و اصفهان
زبان‌(ها) فارسی
دین اسلام تشیع
ساختار سیاسی پادشاهی
شاه شاه اسماعیل صفوی
شاه تهماسب یکم
شاه عباس یکم
شاه سلطان حسین
تاریخچه
 - تأسیس ۹۰۷
 - انقراض ۱۱۳۵

 

نمودار زمانی - تواریخ بر حسب هجری قمری است


ادامه مطلب
پنجشنبه بیست و هفتم مهر 1391به قلم: امیرعلی ™      
19:51   جواب سوالات کاربرگ مرآت
چهارشنبه بیست و ششم مهر 1391به قلم: امیرعلی ™      
19:3   سوالات درس اول
چهارشنبه بیست و ششم مهر 1391به قلم: امیرعلی ™